Tűzveszélyességi osztályba sorolás elvégzése

A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál alapvetően a tevékenység során előállított, feldolgozott, használt, szállított vagy tárolt anyagok fizikai, kémiai tulajdonságait, a technológiák tűzveszélyességének jellemzőit, illetve a rendeltetés szerinti tevékenységet, valamint a kapcsolódó kötelezően alkalmazandó jogszabályok előírásait kell figyelembe venni.

A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál az alapterületeket az „A” osztályból az „E” osztály felé haladva kell összesíteni, és azt a tűzveszélyességi osztályt kell választani, amelyiknél az összesített alapterületek meghaladják a 40%-ot.

A helyiség, vagy a szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó veszélyességi övezetek összesített alapterületei a helyiség, vagy a szabadtér alapterületének 40%-át meghaladja.

A tűzszakasz, szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó helyiségek, szabadterek tűzveszélyességi osztályonként az összesített alapterületei a tűzszakasz alapterületének 40%-át meghaladja.

A több tűzszakaszból álló építmény, szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó tűzszakaszok osztályonkénti összesített alapterületei az építmény, szabadtér alapterületének a 40%-át meghaladja.

A létesítmény abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó építmények, szabadterek osztályonként összesített alapterületei a létesítmény alapterületének 40%-át meghaladja.