Tűzvédelmi oktatás

Tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni minden új dolgozót a munkába állás előtt, különös tekintettel munkaterületének sajátosságaira.,

Az áthelyezett dolgozót, aki munkakört vagy munkahelyet változtat.,

Az ideiglenes, alkalmi dolgozót, aki a munkahelyen munkát végez.,

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző dolgozót a tevékenység megkezdése előtt.,

A felsoroltaktól függetlenül minden dolgozót évente legalább egy alkalommal ismétlődő oktatásban kell részesíteni.,

A munkahely területén keletkezett tűzesettel összefüggő haláleset, sérülés után rendkívüli oktatást kell tartani az eseményt követő 30 napon belül.