Vízjogi engedélyek elkészítése

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996 (V.22.) szóló Korm. rendelet alapján: 

Vízjogi engedély szükséges a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (vízjogi létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély).

Elvi vízjogi engedély kérhető a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízhasználat, vízimunka és vízilétesítmény műszaki tervezéséhez.

A felügyelőség engedélye szükséges – a külön jogszabály szerinti építőipari műszaki engedéllyel, vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések kivételével – a szennyvíz és a csapadékvíz tisztításához, előtisztításához és elhelyezéséhez szükséges berendezés létesítéséhez, a használatbavételéhez, üzemeltetéséhez. Azaz nem szükséges vízjogi engedély az építőipari műszaki engedéllyel (ÉME engedély), vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezésekre.