Monitoring rendszerek tervezése és kiépítése

Monitoring rendszerek tervezése, felszín alatti víz figyelő kutak üzemeltetése

Környezetszennyezés, talaj terhelés, vagy kármentést követően a Hatóságok vízjogi engedélykérelmek benyújtására adnak ki kötelezést. Elkészítjük a szükséges vízjogi engedélyeztetéseket a vízjogi engedélyek menüpont szerint, valamint vállaljuk talajvíz figyelő kutak (u.n. monitoring rendszer) megtervezését, kivitelezését, üzemeltetését, akkreditált mintavételek és éves monitoring jelentések elkészítését, érdekképviseletet az illetékes hatóságoknál.

Az illetékes hatóságok által kiadott engedélyekben foglalt gyakorisággal hajtjuk végre a mintavételeket, és készítjük el az összefoglaló jelentéseket. A már megszerzett üzemeltetési engedélyben foglaltak pontos, precíz betartása mellett.