Környezetvédelmi engedélyek, kérelmek

Környezetvédelmi engedély

A környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedély 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében az alábbi engedélyeztetéseket kell elvégezni:

Előzetes környezetvédelmi vizsgálat

Minden tervezett beruházás megkezdése előtt, előzetes környezetvédelmi vizsgálatot kell lefolytatni a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőségen. Az előzetes környezetvédelmi vizsgálat célja, hogy megállapítsuk, hogy a tervezett tevékenység előreláthatólag milyen hatással van az egyes környezeti elemre nézve. Vizsgálni kell, hogy milyen mérvű környezeti igénybevétellel jár a tervezett technológia.

Az előzetes környezetvédelmi vizsgálat kimenetele pozitív az illetékes környezetvédelmi felügyelőség erről született határozatában, akkor nem kell a továbbiakban környezetvédelmi hatásvizsgálatot lefolytatni. Ellenben, ha a környezetvédelmi felügyelőség határozatában megállapítja, hogy a tervezett technológia, hatással van a környezet valamely elemére, abban az esetben előírhatja a környezeti hatástanulmány elkészítését.

Egyik esetben sem zárható ki az a tény, hogy a tervezett beruházáshoz a fent említett eshetőségeken kívül a szükséges környezetvédelmi engedélyeket be kell szerezni.

Környezetvédelmi felülvizsgálat

A felügyelőség a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklete hatálya alá tartozó meglévő tevékenység esetén a környezethasználót az egységes környezethasználati engedély első ízben történő megszerzése érdekében teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi.

A környezetvédelmi felülvizsgálatot további két kategóriára oszthatjuk annak függvényében:

 • hogy teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatra van e szükség az addot esetben, vagy

 • részleges környezetvédelmi felülvizsgálat.

Egy adott területre végzett teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat alakalmával az előforduló környezeti elemek teljes egészét lefedi. A fenti jogszabályi hivatkozás alapján is ez a legelterjedtebb.

Egy adott üzemre, vagy gyáregységre végzett részleges környezetvédelmi felülvizsgálat alkalmával előforduló, egy kiválasztott környezeti elemre gyakorolt hatásának vizsgálatát jelenti.

Egységes környezethasználati engedély

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2., vagy a 2. és 3. számú mellékletében lévő tevékenységek közül valamelyik teljesül egy adott tevékenységnél, akkor az a tevékenység IPPC azaz egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenység.

Az alábbi tevékenységek esetében kell elvégeztetni az IPPC engedélyeztetési eljárást:

 • Energiaipari létesítmények (tüzelőberendezések)

 • Fémtermelés és feldolgozás létesítményei (pörkölés, szinterelés, öntés, hengerlés, stb.)

 • Építőanyag-ipari létesítmények (cementgyár, üveggyár, ásványi szál gyártás, kerámiagyár, azbeszt gyár)

 • Vegyipari létesítmények

 • Hulladékkezelés

 • Papíripari létesítmények

 • Textilipari, bőripari létesítmények

 • Élelmiszeripari létesítmények

 • Nagy létszámú állattartás

 • Gépipari, fémfeldolgozási létesítmények

 • Bányászati létesítmények

Környezeti hatásvizsgálat

A 314/055.(XII.25.) Korm. rend. értelmében, az 1. számú mellékletben felsorolt tevékenységek minden eshetőségében szükséges a környezeti hatásvizsgálat lefolytatására van szükség a működési engedély megszerzéséhet. A fent nevezett Korm. rend. 3. számú mellékletében felsorolt tevékenységek nem minden esetében szükséges az eljárást lefolytatni. Az illetékes környezetvédelmi felügyelőség egyedileg dönt az esetek többségében. Figyelembe veszi az Előzetes környezetvédelmi vizsgálat eredményeit, tehát, hogy a tervezett beruházás jár e valamely környezeti elemet terhelő tevékenységgel.

A környezeti hatásvizsgálat azért szükséges, hogy megállapítható legyen a tervezett beruházás környezetre gyakorolt hatása, működésének feltételei.