Éves környezetvédelmi jelentések

Éves környezetvédelmi jelentések

Környezeti alapnyilvántartó rendszer (KAR)

Környezetvédelmet érintő tevékenység alap nyilvántartási és azonosító informatikai rendszer.

KAR adatszolgáltatás elkészítése az alábbiakban szükséges

  • Valamely épületre vagy területre vonatkozóan környezetvédelmi adatszolgáltatásra kötelezett a hatóság. Bevallását elkészítjük önnek, melyek lehetnek: hulladék éves jelentés, monitoring jelentés, LAL és LM bejelentés, FAVI.

  • Továbbá szükséges a KAR adatszolgáltatást elkészíteni, ha környezetvédelmi ügyfél jelet(KÜJ), vagy környezetvédelmi területi jelet (KTJ) szeretne valaki igényelni.

KÜJ (környezetvédelmi ügyfél jel), KTJ (környezetvédelmi területi jel)

Környezetvédelmi adatszolgáltatás teljesítéséhez valamennyi ügyfélnek ügyfél (KÜJ) és objektum (KTJ) azonosítókkal kell rendelkeznie, ezért ha az azonosítók még nem állnak rendelkezésre, a környezetvédelmi adatszolgáltatás beküldését megelőzően KAR adatszolgáltatást kell beküldenie és ezzel a szükséges KÜJ és KTJ azonosítókat meg kell kérnie. A KÜJ számot az ügyfél kapja a KTJ azonosító pedig a telephely.

HIR (Hulladék Információs Rendszer)

  • A hulladék termelője, birtokosa és kezelője a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény 51. § (1) bekezdése szerint köteles a tevékenysége során keletkező, más birtokostól átvett vagy másnak átadott hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általa végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartást vezetni, és ezekről az illetékes környezetvédelmi felügyelőség részére rendszeres adatszolgáltatást tenni.

  • A Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (HIR) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által üzemeltetett számítógépes rendszer, amelynek célja, hogy a hulladékgazdálkodási terület jellemző adatait összegyűjtse, egységes, ellenőrzött adatbázisba rendezze, és ebből a különböző lekérdezési igényeket kiszolgálja.

  • A 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet előírásai szerint a gazdálkodó szervezeteknek rendszeresen (évente) adatokat kell szolgáltatniuk a tevékenységükből származó hulladékokról amennyiben a cégnél foglalkoztatottak száma meghaladja a 10 főt, vagy ha az adott évben, adott telephelyükön a rendeletben meghatározott mennyiségnél több hulladékuk képződik. A hulladékkezelőknek minden általuk átvett, kezelt hulladékról, valamint a náluk keletkezett hulladékról is bejelentést kell tenniük.

VAL (Felszíni vízminőség-védelmi bevallás), VÉL (vízminőség-védelmi éves bejelentés)

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 30.§-a szerint az önellenőrzésre kötelezett kibocsátó köteles a szennyvíz kibocsátási jellemzőiről és a technológiai folyamatok üzemviteléről adatot szolgáltatni és a 27/2005.(XII.6.) KvVM rendelet 4. számú melléklete szerinti adatlapokat kitölteni és évente összefoglaló jelentést készíteni. A vízminőség-védelmi alapbejelentést (rövidítése: VAL) csak az abban szereplő jellemzők változása esetén kell ismételten beküldeni a vízminőség-védelmi éves bejelentéssel (rövidítése: VÉL) együtt a tárgyévet követő év március 31-ig.

Felszín-alatti vízminőség-védelmi bevallás (FAVI)

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet írja elő A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszerének (FAVI) működtetését, amely a felszín alatti vizek minőségére, az azt érintő tevékenységekre, és azok hatásaira vonatkozó adatok nyilvántartására és kezelésére szolgáló információs rendszer.

Alrendszerei

  • a felszín alatti vizek és a földtani közeg minőségét érintő tevékenységek (FAVI-ENG),
  • a szennyezett területek és kármentesítések (FAVI-KÁRINFO),
  • a vízminőségi monitoring adatainak fogadására, tárolására és kezelésére szolgáló (FAVI-MIR) részekből.